گل های زندگی

گل های زندگی

ویژه کودکان 3 تا 8 سال 


آشنایی با مشاغل : دردسر سینا و مینا ، رویای سینا و مینا ، شغل ها و ابزارها ، اگه نبود چی می شد؟ ، کارها و ماشین ، بگرد و پیدا کن 
هوش و سرگرمی : فکر و بکر ، الفبای مشاغل ، دوتایی ، چیستان ، ترتیب اشکال 
ورزش کنیم : دوچرخه سواری ، قایق رانی ، سنگ نوردی ، شمشیر بازی ، اسکی ، تنیس ، والیبال ، وزنه برداری 
بازی : بازی آتش نشان ، رنگ آمیزی ، جورچین 
امامامون چی گفتند : خواهش دعا ، مزد نامعین